Kulturskolan digitalt och Coronaanpassat!

Muminfamiljen har fastnat i Vintern. Barn från olika förskolor hjälper de att komma hem till Mumindalen med Snödans.

Kulturskolan arbetar digitalt och överraskar barnen utanför deras fönster på förskolan.

Senast publicerad: 2021-02-04Senast uppdaterad: 2021-02-04