Patrik har hornlektion

Patrik har hornlektion!

Fortsatt Coronaanpassat!

Efter jul gick kulturskolans undervisning över till digitala lektioner och kommer att fortsätta med det till den 5 februari. Lärare bokar tid med elever och lektioner hålls via teams.

Gruppverksamheterna har också ställt om, några är pausade. Imorgon repar Kulturskolans yngsta blåsorkester digitalt via teams, de ska öva på låtar som de hoppas kunna spela upp längre fram i vår. Den äldsta blåsorkestern planerar och övar för digital videoorkester. Några dansgrupper träffas digitalt varvat med utomhusträffar.

Ute på skolorna genomförs projekt som går att göra digitalt och utomhus men alla föreställningar och fortbildningar är fortfarande pausade.

Vi syns och hörs och längtar tills vi kan komma igång som vanligt!

Senast publicerad: 2021-01-26Senast uppdaterad: 2021-01-26