Kulturskolan i siffror

Här går det att utläsa vad Kulturskolan gör och hur många elever som deltar i vår verksamhet.

I våra valbara kurser räknar vi alla elever som deltagit under året. Vi räknar också med sådan verksamhet där vi inte tar in anmälningar i vårt elevhanteringssystem, som prova-på kurser och öppen verksamhet. Vi räknar elevplatser, så samma elev räknas två gånger om de deltar i två olika kurser.

Cirka 50% av vår verksamhet görs i förskola, grundskola och anpassad grundskola i form av olika projekt för att nå alla elever med konst och kultur, för att det stärker elevers hälsa och stödjer måluppfyllelse. Projektverksamhet ingår i mycket varierande grad och i olika former i Kulturskolors verksamhet i riket. Vissa har ingen alls. Vi i Luleå har en mycket stor andel.

Kulturrådet samlar via SCB in statistik från alla Kulturskolor i Sverige och sammanställer så att man kan göra jämförelser.

Kulturrådet delar upp hela vår budget på hur många barn och unga som finns i kommunen och beräknar utifrån det hur dyra våra valbara kurser är. Men i vår budget ingår flera delar som inte har att göra med valbara kurser. Det resulterar i att vår kulturskola ser dyrare ut per elevplats i jämförelse med många andra kulurskolor som kan lägga enbart kostnad för valbara kurser i den budgetpost som inhämtas till SCB. Det har inte varit möjligt att påverka detta för vår del trots att det blir missvisande.

I Luleå Kulturskolas budget ingår också medel för PUST- Projekt under skoltid (behöver inte ha koppling till kultur), som man kan söka för olika projekt,till exempel bussresor eller inköp av material för ett projekt med mera.

Kulturskolan har en elevrådsamordnare som utbildar samtliga högstadieskolors elevråd, samordnar möten med politiker och delar ut verksamhetsbidrag.

Inom kulturskolan finns också finns också en lektor i musik som i sin tjänst arbetar med skolutveckling i olika projekt och ihop med grundskolans förste lärare.

Kulturskolan har öppen verksamhet där elevers vårdnadshavare inte behöver anmäla sig och där vi når en hög andel elever i socioekonomiskt utsatta områden och med utländsk bakgrund. Detta syns bara delvis i statistiken eftersom vi inte alltid har dem registrerade i vårt elevhanteringssystem.


Läsåret 21/22

 • 1327 valbara utbildningsplatser inom konstuttryck, individuellt och i grupp
 • 59% av eleverna i valbara kurser var flickor och 39% pojkar
 • 3593 elever har mött Kulturskolans lärare i projekt i skolan
 • 313 elever har stått i kö till Kulturskolans valbara kurser
 • 3814 elever har fått ta del av en föreställning genom kulturinköp som ingår i Luleå Kulturskolas budget
 • 1924 elever har tagit del av Skapande Skolaprojekt med externa aktörer som Kulturskolan samordnar
 • 110 lärare har tagit del av handledning och fortbildningsinsatser genomfört av kulturskolans pedagoge

Läsåret 20/21

 • 1141 valbara utbildningsplatser inom konstuttryck, individuellt och i grupp
 • 2771 elever har mött Kulturskolans lärare i projekt i skolan
 • 250 elever har stått i kö till Kulturskolans valbara kurser
 • 871 elever har fått ta del av en föreställning genom kulturinköp som ingår i Luleå Kulturskolas budget
 • 476 elever har tagit del av Skapande Skolaprojekt med externa aktörer som Kulturskolan samordnar
 • 0 lärare har tagit del av handledning och fortbilningsinsattser genomfört av kulturskolans pedagoger

Läsåret 19/20

 • 1807 valbara utbildningsplatser inom konstuttryck, individuellt och i grupp
 • 3248 elever har mött Kulturskolans lärare i projekt i skolan
 • 3907 elever har fått ta del av en föreställning genom kulturinköp som ingår i Luleå Kulturskolas budget
 • 3195 elever har tagit del av Skapande Skolaprojekt med externa aktörer som Kulturskolan samordnar

Läsåret 18/19

 • 1849 valbara utbildningsplatser inom konstuttryck, individuellt och i grupp
 • 4621 elever har mött Kulturskolans lärare i projekt i skolan
 • 6480 elever har fått ta del av en föreställning genom kulturinköp som ingår i Luleå Kulturskolas budget
 • 1191 elever har tagit del av Skapande Skolaprojekt med externa aktörer som Kulturskolan samordnar
 • 0 lärare har tagit del av handledning och fortbilningsinsattser genomfört av kulturskolans pedagoger

Läsåret 17/18

 • 2034 valbara utbildningsplatser inom konstuttryck, individuellt och i grupp
 • 3770 elever har mött Kulturskolans lärare i projekt i skolan
 • 4306 elever har fått ta del av en föreställning genom kulturinköp som ingår i Luleå Kulturskolas budget
 • 2333 elever har tagit del av Skapande Skolaprojekt med externa aktörer som Kulturskolan samordnar
 • 17 lärare har tagit del av handledning och fortbilningsinsattser genomfört av kulturskolans pedagoger

Läsåret 16/17

 • 2159 valbara utbildningsplatser inom konstuttryck, individuellt och i grupp
 • 5245 elever har mött Kulturskolans lärare i projekt i skolan
 • 3783 elever har fått ta del av en föreställning genom kulturinköp som ingår i Luleå Kulturskolas budget
 • 2718 elever har tagit del av Skapande Skolaprojekt och Ung scen norr med externa aktörer som Kulturskolan samordnar
 • 270 lärare har tagit del av handledning och fortbilningsinsattser genomfört av kulturskolans pedagoger
Senast publicerad: 2023-06-15Senast uppdaterad: 2023-06-15