Bok & Bilds novell- och konsttävling!

Sedan 2019 utses en vinnare av Bok & Bilds novell- och konsttävling. Där vinnarna erhåller 10 000 kr vardera, samt kommer med i Bok & Bilds antologi tillsammans med utvalda bidrag från tävlingen.

Nytt för i år är att du som skriver ett bidrag till novelltävlingen även får möjlighet att skriva på något av Sveriges nationella minoritetsspråk. Vi tillhandahåller översättning för juryn.

Vinnarna av årets novelltävling är Wilma Davidson:

Motivering

"I novellen Inte längre tyst leder författaren läsaren genom en dramaturgiskt välkomponerad berättelse om våldsutsatta kvinnor som hos varandra hittar trygghet och styrka för att våga berätta om våldet. Språket är moget, scenerna filmiska och karaktärsbeskrivningarna levande. Inte längre tyst är en angelägen samtida skildring av ett samhällsproblem som fortfarande är alldeles för vanligt förekommande, men samtidigt en stridsskrift som – framför allt genom den artonåriga huvudpersonen Nellies trovärdiga karaktärsutveckling och handlingskraft – vill berätta att händelser som dessa också kan få hoppfulla slut."


Vinnarna av årets konsttävling är Emilia Garberg:

Motivering

"Demokrati kan kännas som en självklarhet när vi lever i en. Jag kan göra min röst hörd och visst lyssnar vi på barn och unga? När orden inte sägs högt får vi lyssna med fler sinnen. Bildkonst är ett sätt att kommunicera, förstå och bearbeta vår värld. Emilia har målat ett porträtt som väcker frågor om vi menar allvar med lyssnandet. Med fin måleriteknik där skuggorna lyfter fram blickens intensitet och blommans centrala placering accentueras, möter vi någon ansikte mot ansikte. I det mötet väcks frågor om röst, lyssnande och förväntningar."