Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äidinkielen opetus - koululakiin muutoksia

1. heinäkuuta alkaen tulee koululakiin muutoksia, jotka koskevat kansallisia vähemmistökieliä. Kaikilla vähemmistökieliryhmään kuuluvilla lapsilla on nyt mahdollisuus opiskella ja kehittää omaa kieltään.

Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla oppilaalla on nyt oikeus saada äidinkielenopetusta kansallisessa vähemmistökielessä, vaikka huoltajan äidinkieli ei olisikaan kyseinen vähemmistökieli. Aiemmin kansallisen vähemmistökielen piti olla huoltajan äidinkieli.

Samalla poistuu vaatimus siitä, että oppilaalla on oltava perustavat tiedot kansallisessa vähemmistökielessä saadakseen äidinkielenopetusta.

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistökieltä: meänkieli, saame, suomi, romani ja jiddis.

Nationella minoritetsspråk i skolan

Den 1 juli ändras skollagen och möjliggör att fler barn kan bevara och utveckla sitt minoritetsspråk. Elever som hör till de nationella minoriteterna ska nu kunna läsa sitt minoritetsspråk även som ett nybörjarspråk i skolan. Tidigare hade minoritetsspåken krav på grundläggande kunskaper innan det var möjligt att läsa språket i skolan.

Ansökningsblankett och mer information finns på www.lulea.se/flersprakscentrumlänk till annan webbplats.