Kansalaisaloite

Olemme kiinnostuneita kuntalaistamme mielipiteistä. Kaikilla Luulajassa kirjoilla olevilla on oikeus jättää ehdotuksia kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Oikeus koskee myös alle 18-vuotiaita.

Kansalaisaloitteen jättämiseksi sinun on oltava kirjoilla Luulajan kunnassa.

Ohjeita aloitteen jättämiseksi:

  • Aloite on jätettävä kirjallisesti ja se tulee merkitä otsikolla "kansalaisaloite"
  • Kirjoita aloitteeseen nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi
  • Aloite täytyy aina allekirjoittaa!

Kansalaisaloite pannaan vireillä jättämällä se kunnanjohdon kansliaan. Se voidaan myös jättää kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Ehdotuksen tulee olla perillä viimeistään 14 päivää ennen kunnanvaltuuston kokousta, jotta se voidaan käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Lähetä allekirjoittamasi kansalaisaloite postitse osoitteeseen:

Luleå kommun
Kommunledningsförvaltningens kansli
971 85 Luleå

Toivomme, että lähetät aloitteesi myös sähköpostitse osoitteeseen: kommunledningskontoret@lulea.se