Hoitoa suomenkielellä

Suomen kielisillä kuntalaisilla on oikeus hoito- ja hoivapalveluihin kokonaan tai osittain suomen kielellä.

Hoito omalla äidinkielellä parantaa vanhusten elämänlaatua. Se lisää turvallisuutta ja luo hyvänolon tunnetta. Luulajan kunnalla on suomenkielistä henkilökuntaa kotipalvelussa ja joissakin vanhustenhoitokodeissa.

Kun olet yhteydessä kunnan avuntarpeenkäsittelijään  (biståndshandläggare) ja kartoitatte avun tarpeesi, kerro käsittelijällesi, että haluat suomenkielistä palvelua. Esimerkiksi, että luonasi käyvä kotipalveluhenkilökunta puhuu suomea tai että haluat sellaiseen hoito-ja hoivakotiin, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa.

Suomenkielistä palvelua tulee aina asiakkaan itse hakea ja pyytää!

Sinulla on myös oikeus käyttää suomen kieltä kun olet yhteydessä avuntarpeenkäsittelijään. Siinä tapauksessa soita etukäteen ja tilaa aika suomenkieliselle käsittelijälle. Tarvittaessa varmistamme suomen kielisen palvelun tulkin avulla.