Hoito- ja hoivakodit

Kun kotona annettava tuki ja apu eivät enää tunnu riittäviltä, on mahdollista hakeutua hoito- ja hoivakotiin. Siellä on henkilökuntaa ympäri vuorokauden ja siellä saa asua koko loppuelämänsä.

Hoito- ja hoivakodit tarjoavat:

  • Apua ja palvelua arkiaskareisiin
  • Yhteenkuuluvuutta muiden ikääntyvien kanssa
  • Mielekästä toimintaa
  • Turvallisuutta, osallistumista ja elämänlaatua

Yhteinen asunto puolison kanssa

Puolisoilla, avopuolisoilla ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on mahdollisuus yhteiseen asuntoon joissakin kunnan hoito- ja hoivakodeissa. Joskus vaihtoehtona voi olla kaksi eri asuntoa samassa yksikössä asuntojen koosta johtuen.

Lemmikit hoito- ja hoivakodeissa

Joissakin yksiköissä sallitaan kotieläimiä: kissa, koira, akvaariokalat tai häkkilinnut. Lisätietoja saa kunkin hoito- ja hoivakodin kohdalta.

Yhteyshenkilö

Asiakas on toiminnan keskipiste. Kartoitamme yhdessä avuntarpeen jotta arkielämä saadaan toimimaan. Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta laadimme hoitosuunnitelman.

Mahdollisimman hyvän hoidon ja hoivan tarjoamiseksi joku henkilöstöstä valitaan asiakkaan yhteyshenkilöksi. Hänellä on kokonaisnäkemys juuri sinun yksilöllisistä tarpeistasi ja hän auttaa sinua koskevissa kysymyksissä.

Hakeminen

Ota yhteyttä kunnan avuntarvekäsittelijään. Hän kartoittaa tarpeesi ja toivomuksesi kanssasi.

Jos olet ensimmäistä kertaa yhteydessä sosiaalitoimeen, soita neuvontaan numerossa 0920-45 44 75.

Oikeus omakieliseen hoitoon

Suomenkielisenä sinulla on oikeus hoito- ja hoivapalveluihin suomen kielellä. Hoito omalla äidinkielellä parantaa elämänlaatua. Luulajan kunnalla on suomenkielistä henkilökuntaa kaikissa hoito- ja hoivakodeissa.

Kerro avuntarpeenkäsittelijällesi, että haluat suomenkielistä hoitohenkilökuntaa. Sitä on aina itse haettava.

Sinulla on myös oikeus käyttää suomen kieltä asioidessasi avuntarpeenkäsittelijän kanssa. Siinä tapauksessa soita etukäteen ja tilaa aika suomenkieliselle käsittelijälle. Sinulla on myös oikeus saada asiassasi tehdyt päätökset suomennettuina, pyytäessäsi.