Ikääntyneet

Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään myös ikääntyessä ja vanhetessa. Päivittäiseen elämään on tarjolla monia arkielämää helpottavia palveluja.

Näille sivuille on koottu tietoa palveluista ja tukitoimista, joita kunnassamme on tarjolla ikääntyville ihmisille.

Tässä esitteesssä 80-vuotias tänä vuonna on kerrottu lyhyesti sosiaalihallinnon eri palveluista, joista voi olla ikääntyville hyötyä.