Suomen kielen tuki esikoulussa

Esikoulun ja esikoululuokan henkilökunnan tulee aktiivisesti tukea lasten kielen ja identiteetin kehitystä. Kaikkien esikoulujen ja esikoululuokkien tulee tarjota virikkeellinen kieliympäristö. Äidinkielen tuesta on vastuussa esikoulun johtaja ja esikoululuokan rehtori.

Suomen kieli on ruotsin kansallinen vähemmistökieli ja siksi suomen kielen kehittymistä tuetaan vaikka se ei olisi lapsen kotikieli. Kielen kehitystä tukee joko suomea puhuva henkilökunta tai suomenkielen opettaja. 

Luulajan kunnan esikouluissa on suomenkielistä henkilökuntaa useassa yksikössä. Kolmessa yksikössä on kaksikielistä esikoulutoimintaa.

Luulajan kunnassa on paljon toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisia, joille suomen kielen ja kulttuuriperinnön siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on tärkeää.

  • Monikielisyys on rikkaus lapselle.
  • Lapsi omaksuu uuden kielen sitä paremmin mitä aikaisemmin hän tulee kosketuksiin uuden kielen kanssa.
  • Yhteiskunta hyötyy kansalaisten monikielisyydestä.

Jos lapsen äidinkieli on suomi, on äidinkielen kehittämisellä suuri merkitys lapsen identiteetille ja itsetunnolle. Jos lapset saavat harjoitella äidinkieltään jo esikoulussa, he menestyvät tutkimusten mukaan paremmin koulussa. Näin muodostuu silta esikoulun kielen ja kotona puhutun kielen välille.

  • Lapsi voi kehittää omaa kaksikielistä identiteettiään.
  • Äidinkieli on lapsen oppimiskyvyn perusta.
  • Lapsi oppii toisen kielen ja muut aineet helpommin.