Esikouluun hakeminen

Lapsella on oikeus esikoulupaikkaan jos lapsen huoltaja käy ansiotyössä tai opiskelee. Esikoulun aloittaessa lapsen täytyy olla vähintään vuoden ikäinen.

Jos olet vanhempainvapaalla tai etsit aktiivisesti työpaikkaa lapsellasi on oikeus esikouluun 15 tuntia viikossa.

Kuinka pitkälti etukäteen voin hakea paikkaa?

Voit hakea esikoulupaikkaa kolme kuukautta ennen toivomaasi aloituspäivää. Jos haluat paikan elokuussa tai syyskuussa, hakemuksesi pitää olla perillä viimeistään 31. maaliskuuta. Jos haluat paikan tammi- tai helmikuussa, tulee hakemuksen olla perillä viimeistään 30. syyskuuta.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisesti, täällä (ruotsiksi). Voit toivoa tiettyä esikoulua, täytämme toivomuksesi mikäli se on mahdollista.

Jos haet paikkaa joko kaksikielisestä esikoulusta tai esikoulusta, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa, sinun täytyy valita se esikoulu hakemuksessasi. Mainitse se myös lisätietoihin.

Vähemmistölain pykälän 17 mukaan, kunnan on tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai osoittain suomenkielistä. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724).

Voit myös ottaa yhteyttä kunnan asiakaspalveluun puh. 0920-45 30 00 ja kertoa käsittelijällesi, että haet paikkaa näistä yksiköistä. He neuvovat sinua asiassa eteenpäin.

Jonotusaika ja etusija

Esikoulupaikan odotusaika on enintään kolme kuukautta siitä, kun hakemus on vastaanotettu. Jos hakemus on tullut aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen toivottua aloitusaikaa, huomioidaan vain kolme kuukautta.