Esikoulumaksut

Esikoulumaksuun vaikuttaa sen talouden yhteenlasketut tulot, missä lapsi on kirjoilla sekä kuinka monta lasta perheellä on esikoulussa, vapaa-ajankodissa ja perhepäivähoidossa.

Perusmaksu 1-5 vuotiaista lapsista

Lapsi 1: 3 % tuloista, enintään 1382 kr/kk

Lapsi 2: 2 % tuloista, enintään 922 kr/kk

Lapsi 3: 1 % tuloista, enintään 461 kr/kk

Lapsi 4: Ei maksua

(Lapsi 1 on perheen nuorin lapsi, toiseksi nuorin lapsi 2 jne.)

Jos talouden tulot ovat 46 080 kr tai sitä enemmän, määräytyy maksu korkeimman taksan mukaan.

Alennettu maksu (70 % perusmaksusta)

  • 3-5 vuotiaat, jotka ovat esikoulussa yli 15 tuntia viikossa. Sen vuoden syyslukukauden alusta, jolloin lapsi täyttää kolme vuotta.
  • Työta hakevien vanhempien lapset
  • Vanhempainvapaalla olevien vanhempien lapset
  • Lapset, joilla on erityistarpeita ja ovat esikoulussa yli 15 tuntia viikossa

Maksut peritään jälkikäteen, joka kuukauden 30. päivä, 12 kuukaudelta vuodessa, aloituspäivästä lähtien.

Jos lapsi on ollut poissa oman sairauden vuoksi yhtäjaksoiseesti 14 kalenteripäivää tai enemmän, voitte hakea alennusta maksuun. Lääkärintodistus tai sairaustodistus vaaditaan liitteeksi.

Maksuton esikoulu

3-5 vuotiailla on oikeus yleiseen esikouluun 15 tuntia viikossa sen vuoden syyslukukauden alusta, jolloin lapsi täytttää kolme vuotta.

Lapsilla, joilla on erityistarpeita, on koululain mukaan oikeus maksuttomaan esikouluun kolme tuntia päivässä.