Kakskielinen esikoulu

Luulajan kunta kuuluu hallintoaluheesheen meänkielele, saamenkielele ja suomenkielele. Charlottendalin esikoulussa alottaa  toimintaa näissä kielessä syksylä 2019.

Meänkieli esikoulussa

Syksylä 2019 aukasthaan ryhmä meänkielele, saamenkielele ja suomenkielele Charlottendalin esikoulussa. Toiminta tullee olheen kohta kokohnaans kakskielinen. Haku on nyt käynnisä. Lapsen ei tartte osata meänkieltä.

Halvatko lissää informasuunia Charlottendalin meänkielen ryhmästä? Ota yhtheyttä esikoulujohtahjaan, Kirsi Lagerdahl, puh. 0920-45 30 00.

Haku tehhään e-palvelunlänk till annan webbplats kautta (ruottiksi).

Jos sulla oon kysymyksiä/hunteerinkiä niin sie saatat kääntyä esikoulujohtajan työ. 

Kontaktitiot esikoulujohtajalle
Kirsi Lagerdahl, puh. 0920 - 45 30 00.  

Huomioitte! Jos sie halvaat paikan meänkielen ryhmiin, niin sie häyt aktiivisti valikoittea sen, Charlottendalin esikoulun sinun hakemuksessa ja kirjota se kohthaan (övriga uppgifter).

Äitinkielentuki muissa esikouluissa

Henkilökunta esikoulussa ja esikoululuokassa pittää tiolisesti tehhä töitä ette tukea lapsitten kieli-ja identtiteettikehitystä jokapäiväsissä aktiviteetissä - riippumatta lapsen äitinkieltä ja ikkää. Kaikki esikoulut ja esikoululuokat pitävät tarjota stimyleeraavan kielimiljöön ja tehhä töitä interkultturellilä suhthautumistavala. Esikoulujohtaja/esikoululuokan rektori valvoo ette osastolla oon aktyelli tuki monikielisille lapsile.

Jos sinun lapsi puhhuu/jos lapsela oon yhtheys kansaliseheen minuriteettikiehleen (suomenkieli, meänkieli, saamenkieli, roominkieli ja jiddiksenkieli) sulla oon oikeus vahvistethuun kielitukheen esikoulussa. Ensi siassa vakituisen henkilökunnan kautta, esikoulussa, joka ossaa kieltä. Toisessa siassa äitinkieleopettajan kautta Monikielikeskuksesta tiiman viikossa. Ette sie saat vahvistetun kielituen sie häyt ilmottaa kansalisen minuriteettikielen äitinkielenä hakemuksessa esikouhluun. Sie et tartte osata puhua eikä sulla tartte olla tietoa kielessä ette saaja vahvistettua kielitukea. 


 

 

 

 

 


Lissää informasuunia

Kunnan asiakaspalvelu
0920 - 45 30 00 

Esikoulu Charlottendal
Kotisivulänk till annan webbplats

Esikoulujohtaja
Kirsi Lagerdahl
Puh. 0920 - 45 30 00