Studie- och yrkesvägledning

Grundskolan

Grundskolans studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning främst för elever i årskurs 7-9.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare informerar och vägleder om studier, val av utbildning och yrke.

Särskolan

Särskolans studie- och yrkesvägledare hjälper elever med råd och vägledning inför utbildning och vuxenliv.

Vuxenutbildning

Studievägledare i vuxenutbildningen