Skolskjuts, busskort

Grundskola

Elev i grundskola årskurs 1-9 kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från hemmet till den skola kommunen anvisar. Avstånd, trafikförhållanden eller funktionshinder har betydelse. 
 
I Luleå har även barn i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om reglerna uppfylls.

Gymnasieskola

Om du har minst 6 km till Luleå gymnasieskola får du ett busskort som gäller till och från skolan under läsåret.

Särskola

Går ditt barn i särskolan kan han/hon få skolskjuts om behov finns.

Vid frågor om skolskjuts

Ring 0920-45 30 00