Skolskjuts, busskort

Grundskola

Elev i grundskola årskurs 1-9 kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från hemmet till den skola kommunen anvisar. Avstånd, trafikförhållanden eller funktionshinder har betydelse. 
 
I Luleå har även barn i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om reglerna uppfylls.

Gymnasieskola

Om du har minst 6 km till Luleå gymnasieskola får du ett busskort som gäller till och från skolan under läsåret. Om du inte har nog långt kan du köpa ett läsårskort på LLT. 

Särskola

Går ditt barn i särskolan kan han/hon få skolskjuts om behov finns.

Vid frågor om skolskjuts

Ring 0920-45 30 00