Särskola

I Luleå finns undervisning i särskola inom grundskola och gymnasiet. Det finns även möjlighet till vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna.

Grundsärskola

Grundsärskolan är nioårig. I grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Träningsskola finns för elever som behöver en lugnare studietakt än grundsärskolan.
Våra grundsärskolor

Gymnasiesärskola

Efter grundsärskolan finns fyraårig gymnasiesärskola.
Gymnasiesärskolans program
 

Särskild utbildning för vuxna

Särvux är en egen skolform som vänder sig till utvecklingsstörda vuxna som vill komplettera sin utbildning.
Läs mer om Särskild utbildning för vuxna