Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform. Ditt barn har rätt att börja i förskoleklass på hösten det år barnet fyller 6 år. Förskoleklassen omfattar cirka 20 timmar per vecka. Den är avgiftsfri och barnen äter lunch på skolan utan kostnad.

Ditt barn erbjuds automatiskt plats i förskoleklass på den kommunala grundskola ditt barn hör till.

Om din 6-åring behöver omsorg före och efter skoldagen finns fritidshem (fritids). Oftast finns fritids och förskoleklass i samma lokaler. På fritids betalar du en avgift.