Grundskola

Alla barn mellan 7 och 16 år i Sverige måste gå i grundskola. Det kallas för skolplikt. Grundskolan är årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder. Om du vill kan ditt barn få börja grundskolan redan när det är sex år.

Här hittar du Luleås kommunala grundskolor och fristående grundskolor

Förskoleklass

Förskoleklassen är frivillig. Ditt barn har rätt att börja i förskoleklass på hösten det år barnet fyller 6 år. Förskoleklassen omfattar upp till 20 timmar per vecka.
Den är avgiftsfri och barnen äter lunch utan kostnad.