Fritidshem (6-12 år)

Barn mellan 6-12 år kan gå i fritidshem (fritids) före och efter skolan samt på loven. En avgift tas ut som baseras på hushållets inkomst.

Fritidshemmen är ofta i skolans lokaler.

Kontakta kundcenter hos Luleå kommun om du vill veta mer.
Tel: 0920-45 30 00