Förskola (1-5 år)

Förskola är för barn mellan 1 och 5 år.

En avgift tas ut baserat på hushållets inkomst.

Se kommunens regler för att ditt barn ska få plats; Taxa och regler för förskola, fritidsöppnas i nytt fönster 

Kontakta kundcenter hos Luleå kommun om du vill veta mer.
Tel: 0920-45 30 00