Avgifter

En avgift tas ut varje månad ditt barn har plats i barnomsorg (förskola, familjedaghem eller fritidshem). Hur mycket avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomst. Avgiften betalas en gång per månad.

Om en familj har fler barn i barnomsorg sjunker avgiften för andra och tredje barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift alls.

Inkomstredovisning
Du måste fylla i inkomstuppgift för att man ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala. När du får ändrad inkomst ska du meddela detta. 
 
Minskad avgift
Om ditt barn har varit sjuk mer är 14 kalenderdagar efter varandra kan du få tillbaka pengar.
Du måste då fylla i en blankett och bifoga läkarintyg.
Blankett återbetalning på grund av barns sjukdomöppnas i nytt fönster

Kommunens Avgifter och regler för förskola, fritidsöppnas i nytt fönster 

Kontakta kundcenter hos Luleå kommun om du vill veta mer.
Tel: 0920-45 30 00