Elevhälsa

Elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Den består av skolans samlade resurser som ska ge elever bästa möjliga förutsättningar att klara skolan.

Se vad som gäller när man som elev behöver hjälp och stöd: 

För elever på Vuxenutbildningen

Kontakta kuratorn på Vuxenutbildningen när det gäller studieekonomi, sociallagsstiftning eller frågor som rör din personliga och studiesociala situation.