Fiske

Det finns många platser där du kan fiska i Luleå. Här finns älvar med forsar och lugnvatten, sjöar med inplanterad fisk och havsfiske. De vanligaste fiskearterna är lax, sik, gädda och abborre. Läs mer om fiske här.

Luleå turistcenter säljer fiskekort och kan ge allmän information. Kontakta
Luleå turistcenter, tel 0920-45 70 00 eller e-post turistcenter@lulea.se

Vill du komma i kontakt med den som är ansvarig för Fritidsförvaltningens fiskesjöar ska du kontakta Petter Wikström tel 0920-45 56 11, 070-559 76 05