Kriser och extraordinära händelser

Vad är en extraordinär händelse?

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som:

 • Avviker från det normala
 • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
 • Kräver skyndsamma insatser

Alla kommuner har enligt lag uppdrag att ta fram planer för hur man ska hantera extraordinära händelser så att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och säker. En särskild nämnd, krisledningsnämnden, kan inkallas och får bland annat överta beslut som normalt åligger andra nämnder.       

Kommunikationskanaler i händelse av kris  

 • Radio - vid ett akut läge - lyssna på radio, FM 102,9 Mhz, för vidare information.
 • SOS Alarm - 112
 • Webbplatsen www.lulea.se

Luleå kommun har också möjlighet att använda facebook och twitter som krisinformationskanaler.  

Vilka händelser är eller kan bli extraordinära?

Luleå och kommun har identifierat följande händelser i kommunens risk- och sårbarhetsanalys:

 • Pandemi (värlsomspännande smitta)
 • Stort dammhaveri i Luleälven
 • Långvarigt elavbrott
 • Förorenat dricksvatten
 • Stora störningar i elektroniska kommunikationer
 • Stora störningar i fjärrvärmedistributionen

Till dessa kommer andra stora olyckor och masskadesituationer.

Stort dammhaveri - utrymning och mottagning

En broschyr som beskriver hur Luleå ska utrymmas vid ett stort dammhaveri skickades till alla hushåll hösten 2012. Broschyren är ett samarbetsprojekt mellan Luleå, Boden, Länsstyrelsen och Vattenfall.

Informationsbroschyr om utrymning vid dammhaveriöppnas i nytt fönster

Det förebyggande dammhaveriarbetet sker i samarbete med  länsstyrelsen, landstinget Vattenfall, Polisen, Trafikverket samt Jokkmokk och Boden som också drabbas hårt vid ett större dammhaveri i Luleälven.

"Populärversion" av dammhaveriplanenöppnas i nytt fönster

Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, Skellefteå, Umeå och Lycksele är våra mottagningskommuner vid en utrymning. Kommunerna har inventerat var i kommunerna vi luleåbor skulle kunna inkvarteras. Luleå utrymmer söderut och Boden österut.

Luleå är också mottagningskommun vid stort dammhaveri i Skellefteälven och har inventerat inkvartering för 22 500 skelleftebor.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

VMA-signalen (ljudsignal som hörs via kraftiga tyfoner på hustaken i centralorten och i Råneå) betyder att du ska:

 • Snabbt bege dig inomhus
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på P4/Radio Norrbotten

VMA-signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus.

___7___-------14-------___7____-------14-------___7____-------14------- osv

I media, framför allt i Norrbottensradion-P4, kompletteras varningen sedan med information om viktiga åtgärder. Det är mycket viktigt att snabbt bege sig inomhus eftersom det kan vara giftig gas eller annat som det varnas för. Om något allvarligt inträffar har kommunen även möjlighet att öppna så kallade trygghetspunkter där det finns möjlighet att få information om det inträffade.                            

Test av tyfoner

Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen och då ges också information om testen via radio.