Gammelstads kyrkstad

Gammelstads kyrkstad utanför Luleå är ett av Sveriges 15 världsarv. Här känns historiens vingslag mycket tydligt samtidigt som det är en levande kulturmiljö. Den unika kyrkstaden lockar varje år tiotusentals besökare.

FN-organet Unesco har upprättat en lista över särskilt värdefulla kulturminnen och naturobjekt i hela världen. Objekten på den så kallade världsarvslistan ska ha ett universellt värde. Målet är att skydda och bevara våra främsta kulturarv och miljöer till kommande generationer.

I dagsläget finns drygt 1000 objekt på Världsarvslistan. Sverige kan skryta med 15 världsarv, tre av dessa finns i Norrbotten. Utöver Gammelstads kyrkstad handlar det om Laponia och Struves meridianbåge i Tornedalen.

Till grund för listan med världsarv ligger Unescos Världsarvskonvention från 1972. Sverige skrev under konventionen 1985. Konventionen kräver att de länder som ansluter sig har en lagstiftning och organisation för skydd av kultur- och naturvärden i det egna landet. För att ett objekt ska kunna tas upp på Världsarvslistan måste det ansvariga landet garantera att objektet skyddas.

Gammelstads kyrkstad

Kyrkstaden togs upp på Världsarvslistan i december 1996. Motiveringen är värd att citera: "Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien", hette det i motiveringen. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö."

Världsarvsområdet omfattar kyrkan, kyrkstaden, de gamla stadskvarteren, de offentliga byggnaderna och delar av den yngre permanenta bebyggelsen. Sedvänjan, som fortfarande lever, att övernatta i kyrkstugorna i samband med kyrkobesök var ett avgörande argument för upphöjelsen till världsarv.

Tillfällig övernattning

De första kyrkstugorna kom troligtvis till under 1500-talet. Bönderna ute i byarna byggde små stugor för att kunna övernatta i samband med kyrkobesök, ting, sockenstämmor och marknader.

Kyrkstaden var sockenbornas självklara mötesplats där man träffade vänner och bekanta från andra byar än den egna. Så småningom skedde en indelning av kyrkhelgerna i gammeldoms- och ungdomshelger. Under ungdomshelgerna inleddes många nya bekantskaper som senare ledde till äktenskap.

Kyrkstugorna är fortfarande privatägda. Flera gånger om året kommer kyrkstugeägarna och andra församlingsbor till kyrkhelg och marknader. Under den traditionella konfirmationsläsningen före midsommar bor ungdomarna i kyrkstugorna. Då övernattar man ofta i sina kyrkstugor.

Kyrkstäder

Sverige har haft totalt 71 kyrkstäder men idag återstår endast 16 stycken. Merparten av dessa är spillror av vad de en gång var. Gammelstad har landets största och bäst bevarade kyrkstad med 552 kammare fördelade på 405 stugor.

Nederluleå kyrka

Kyrkan i Gammelstad är Norrlands största medeltida kyrka. Den byggdes under senare halvan av 1400-talet och invigdes, enligt traditionen, 1492 möjligen av ärkebiskop Jacob Ulfsson.

Kyrkan har vapenhus och sakristia, spånklätt tak och tegeldekor på gavelröstena. I bogårdsmuren finns två stigluckor, portar, varav den norra är bevarad i ursprungligt skick. I stigluckorna finns igenmurade skottgluggar och i kyrkans östra gavel finns en utsiktslucka. Detta talar för att kyrkan var tänkt som befästning i orostider.

Kyrkan har en mycket rik interiör och inredning. Korets senmedeltida kalkmålningar är utförda av Albertus Pictors skola. De kalkades över på 1700-talet men togs fram igen 1909. Till höger om altaret finns medeltida korbänkar och en rekonstruerad så kallad biskopsstol.

Altarskåpet, med sitt myller av träfigurer som berättar om Kristi lidandes historia, är ett av landets finaste. Det byggdes i Antwerpen omkring 1520 och kostade 900 mark silver, en jättesumma som lulebönderna uppges ha betalat kontant.

Kyrkans mäktiga orgel har 55 stämmor och 4200 pipor. Den är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri AB i Gammelstad.

Att göra

Intill kyrkan finns ett Visitor Centre inrymt i ett före detta frikyrkokapell. Här finns en fin utställning som pedagogiskt beskriver områdets historia och utveckling. Ett bildspel visar Gammelstads kyrkstad under årets årstider och högtider, förr och nu. Visitor Centre är öppet året runt och erbjuder guidade turer.

I Gammelstad finns restauranger, hantverksbutiker och friluftsmuseet Hägnan.