Gammelstads märke

Gammelstads märke är symbolen för världsarvet som kulturmiljö och besöksmål. Med märket kan världsarvets parter gemensamt stärka platsens identitet. Märket är fritt att använda för föreningar, företag och organisationer i positiva sammanhang kopplade till världsarvet Gammelstads kyrkstad.

Ladda ned logotypen