Så här behandlar vi dina personuppgifter

Du väljer själv om du vill lämna dina personuppgifter eller vara helt anonym. Vi efterfrågar inga personuppgifter om du inte själv väljer att lämna dem.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

Kommunstyrelsen, Luleå kommun

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

Kundcenter@lulea.se

Med vilken rätt behandlar vi de personuppgifter du valt att lämna:

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Du kan ha rätt till:

Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

Du kan läsa mer om rättigheterna på Integritetsskyddsmyndighetens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Vi sparar de personuppgifter du valt att lämna:

Visselblåsningar bevaras för framtida forskning.

Har du frågor om hur Luleå kommun behandlar personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Post: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå.

Du har rätt att lämna klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta berörd verksamhet eller Luleå kommuns dataskyddsombud som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas.

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök myndighetens hemsida för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. Länk till sida: www.imy.se Länk till annan webbplats.