Inger Boström
Mobil: 070-255 10 62
ingerlule@live.se

Andreas Wallgren
Mobil: 073-801 49 53
wallgrena@yahoo.com

Farida Jamshidi
Mobil: 073-024 65 58
farida.jamshidi@icloud.com

Fredrik Lundh Sammeli
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

Margaretha Lindbäck
Mobil: 070-512 05 22
margaretha.lindback43@gmail.com

Mats Pontén
Mobil: 070-237 39 31
mats.ponten@live.se

Mattias Karlsson
mattias.j.karlsson@riksdagen.se

Mehmet Tekin
Mobil: 070-478 38 30
mehmettekin.se@gmail.com

Nina Berggård
070-354 38 45
nina.berggard@vansterpartiet.se

Emma Själin
Mobil: 076-228 96 29 Länk till annan webbplats.
emma.sjalin@gmail.com