Policys och riktlinjer

Här hittar du styrande dokument i form av policys och riktlinjer.

Minimera
Riktlinjer

Riktlinjer är styrande och vägledande för den enskildes handläggning av ett ärende. Beslut om riktlinjer fattas på tjänstemannanivå, för det mesta av kommundirektören.

Minimera
Strategier

Program och planer beslutas oftast av kommunfullmäktige och har som regel föregåtts av en bred samverkan med berörda instanser och intressenter. De har mycket varierande innehåll och spänner över alla samhällsområden.