Upptagningsområden, skolområden och anvisningsskola

Luleå kommun delar in kommunen i nio upptagningsområden för planering av förskola och grundskola.

Upptagningsområde

I varje upptagningsområde finns en årskurs 7-9 skola. I förskolan erbjuds barn plats inom upptagningsområdet.

Skolområde

Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden för varje skola (f-6). Undantag är Montessori och särskolan som har hela kommunen som område.

Anvisningsskola

  • Anvisningsskola för barn som ska gå årskurs 7-9 och är folkbokförda i området, är åk 7-9 skolan i upptagningsområdet.
  • Anvisningsskola för barn som ska gå årskurs F-6, folkbokförda i området, är skolan i skolområdet.

Anvisningsskola har betydelse för bland annat skolplaceringar samt bedömning och beslut för skolskjutsärenden.

Nästa skola

Kommunen flyttar automatiskt barn från skolor, som saknar påföljande årskurser barnet ska börja i, till nästa skola i upptagningsområdet. För att få veta vilken skola som blir nästa skola, se kommunala grundskolor