Välja skola

Återställ
Information in other languages

Här hittar du information om att ansöka, välja och byta grundskola. Genom det fria skolvalet har du möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på. Under flikar längst ner på sidan finns e-tjänster för att ansöka.


Alla barn ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen är garanterad en plats på den närmaste skolan. Barnet är alltid garanterad plats på den kommunala skolan.

Vem ska välja?

Du behöver inte göra något val om du vill att ditt barn ska börja på sin anvisningsskola. Om ingen ansökan kommer in placeras barnet på en skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

Du som ska välja skola (ansöka) är:

  • vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass som önskar annan skola än sin anvisningsskola.
  • vårdnadshavare till barn som går på en skola där nästa årskurs som barnet ska börja på inte finns och som önskar annan skola än sin anvisningsskola.

Anvisningsskola

Barnets folkbokföringsadress avgör vilken skola barnet anvisas till. Luleå kommun är indelad i områden, med en skola som hör till varje område. Undantaget är Montessori som har hela Luleå kommun som område.

För att få veta vilken som är barnets anvisningsskola när du ska välja kan du ta hjälp av kommunkartanlänk till annan webbplats.
Lathund: hitta anvisningsskola via kommunkartan

Jämför skolor

Innan du väljer skola kan du jämföra Luleås skolorlänk till annan webbplats via lista och karta.

Ansökan

I e-tjänsten kan du ansöka till kommunala grundskolor. Önskar du att ditt barn ska gå på Montessori Luleå kan du välja det som alternativ i e-tjänsten.

Om du vill att ditt barn ska gå en fristående skola i kommunen måste du kontakta den skolan själv.

För att ansöka krävs e-legitimation. Saknar du e-legitimation eller har skyddade personuppgifter så kontaktar du Kundcenter som hjälper dig med ansökan.

Du ansöker om placering till skola. Rektor ansvarar för placering i klass.

För att en ansökan ska vara giltig krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Om vårdnadshavarna inte kommer överens om skolplacering placeras barnet utifrån folkbokföringsadressen.

På väg att flytta till Luleå eller inom Luleå?

Om du ska flytta till Luleå kommun och ändrar folkbokföringsadress ska du styrka flytten med till exempel köpekontrakt, flyttanmälan etc.
Använd e-tjänsten "Nyinflyttad och barn från annan kommun" (längre ner denna sida).

Om du ska flytta inom Luleå kommun och ändrar folkbokföringsadress ska du styrka flytten med till exempel köpekontrakt, flyttanmälan etc.
Använd e-tjänsten "Byte av skola" (längre ner denna sida)

Om barnet har två vårdnadshavare som bor på skilda adresser och barnet ska byta folkbokföringsadress måste detta styrkas t ex med en kopia på anmälan till Skatteverket om barnets ändrade folkbokföringsadress.

Kopian kan bifogas via e-tjänst när du ansöker eller skickas med post till Barn- och utbildningsförvaltningen, Centrala antagningen, 971 85 LULEÅ. Märk kopian med barnets namn.

Skolskjuts

Om du har rätt till skolskjuts till anvisningsskolan och uppfyller avståndsgränsen får du skolskjuts. Läs riktlinjerna för skolskjuts

Väljer du annan skola så måste du alltid ansöka om skolskjuts

Ansökningsperiod 15 januari – 15 februari

Det är viktigt att du ansöker denna period om du vill ha någon annan skola än din anvisningsskola. Placering på skola sker utifrån önskemål som lämnats under ansökningsperioden, i enlighet med urvalsregler.

Bestämmelser om urval för placering i skolan

Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på den önskade skolan, men kommunen kan inte garantera att du får ditt val.

Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelas platserna enligt Luleå kommuns urvalsprinciper för placering i skolan

Besked om skolplacering i mitten av mars

I mitten av mars får du besked om skolplacering. Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om byte av skola eller överklaga.

Fritidshem

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem anger du det i e-tjänsten när du ansöker om skola. Det innebär att du inte behöver göra någon separat ansökan till fritidshem. Kommunen placerar ditt barn på aktuellt fritidshem enligt önskat startdatum.

Du som väljer att inte göra något val av skola ansöker om fritidshemlänk till annan webbplats  

Återställ
15 jan - 15 feb: Välja förskoleklass (e-tjänsten är stängd)
Återställ
15 jan - 15 feb: Välja skola till åk 4, åk 7 (e-tjänsten är stängd)
Återställ
Nyinflyttad och barn från annan kommun (e-tjänst)
Återställ
Byte av skola (e-tjänst)
Återställ
Börja skola ett år senare - ansök om uppskjuten skolplikt
Återställ
Överklaga ett beslut om skolplacering