Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om du vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen. Kommunen är den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

För att få bedriva fristående verksamhet måste du först bli godkänd som huvudman av barn- och utbildningsnämnden.

Återställ
När du vill starta fristående verksamhet
Återställ
Vid förändring i fristående verksamhet (ny huvudman, förändring i godkänd verksamhet eller mindre förändringar)