Vanliga frågor om lärplattformen - vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare med barn i alla Luleås kommunala förskolor eller skolor har möjlighet att följa ditt barns lärande i lärplattformen. Vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem kan också svara på platserbjudande, ändra inkomstuppgift och schema i lärplattformen.

Har du frågor om funktioner i lärplattformen?

 • Se om du hittar hjälp under Guider och manualer i lärplattformen

Vad händer när mitt barn fyller 18 år?

Elever som fyller 18 år får själv tillgång till frånvaron med automatik, då tappar vårdnadshavare åtkomst till sitt barns konto.

Vad kan vårdnadshavare göra i lärplattformen?

Kommunicera med just din förskola, skola, särskola för att få veta vilka av funktionerna du som vårdnadshavare förväntas använda:                   

 • Ansöka om plats (förskola, fritidshem)
 • Säga upp plats (förskola, fritidshem)
 • Registrera eller ändra inkomst (förskola, fritidshem)
 • Registrera ditt barns vistelsetid (förskola)
 • Få information från ditt barns pedagoger i avdelningens Rum i lärplattformenom aktiviteter, evenuella bloggar och annat som rör verksamheten.
 • Ändra telefonnummer och e-postadress
 • Anmäla barnets/elevens frånvaro och se frånvaro
 • Se barnets/elevens schema
 • Kontakta pedagoger
 • Boka och förbereda utvecklingssamtal
 • Ta del av elevdokumentation
 • Få information från elevens pedagoger i klassens/gruppens Rum i lärplattformen om aktiviteter och annat
 • Se studieplanen; betyg i avslutade kurser, vilka kurser som pågår och vilka kurser som eleven kommer att gå (gymnasiet)