Sjukanmälan/frånvaro

Om eleven är sjuk eller inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare eller myndig elev anmäla frånvaro samma dag före skolan börjar. Om en pedagog eller administratör har hunnit registrera frånvaro så ska du ändå anmäla frånvaro. Du behöver kontakta skolan för att korrigera en redan oanmäld frånvaro.

Luleå kommun har beslutat att vårdnadshavare i Grundskolan och Gymnasiet ska sjukanmäla/frånvaroanmäla eleven i appen eller lärplattformen.

Du som vårdnadshavare kan via appen och lärplattformen se och registrera frånvaro för dina barn som har en placering i förskola, fritidshem, grundskola och/eller gymnasiet.

För att anmäla frånvaro i appen

Utgå från startsidan Alla barn, alternativt kan du navigera direkt från startsidan till ett enskilt barn genom att swipa vänster. Välj funktionen frånvaro, välj sedan frånvaroanmälan.

Markera de barn du vill göra frånvaroanmälan för, om du utgått från Alla barn. Välj period för anmälan – om du väljer Heldag kan du välja om anmälan ska gälla för Idag och/eller Imorgon.

För att anmäla frånvaro i lärplattformen

Så här ska du göra:

  1. Klicka på ditt barns namn. Välj Frånvaro och klicka på Anmäl frånvaro.
  2. Välj om frånvaron är Heldag eller Del av dag.
    Är frånvaron del av dag ska du ange mellan vilka klockslag frånvaron gäller.
  3. Välj mellan vilka datum frånvaron gäller (du kan bara frånvaroanmäla två dagar framåt).
  4. Klicka på Spara.
  5. Du får ett meddelande om att frånvaro är nu anmäld.

Fyll i dina kontaktuppgifter under Min profil (nedre vänstra hörnet) inne i lärplattformen
Avisering om ogiltig frånvaro skickas ut via e-post till dig som har angett mejladress eller som sms till din mobil om du angett ditt mobilnummer under din profil i lärplattformen.

Du anger ingen orsak till frånvaro
Man kan inte ange "sjuk" i samband med frånvaroregistrering. Det räknas som en känslig uppgift. Skolan registrerar därför bara att eleven haft ogiltig eller giltig frånvaro.