Om inloggning elev/personal

Du som elev loggar in i lärplattformen med samma användarnamn och lösenord som vid inloggning på skolans datorer. Behöver du hjälp med inloggning, vänd dig till din mentor/lärare på skolan. Behöver du logga in i egenskap av vårdnadshavare använder du e-legitimation.

Du som personal använder din vanliga datorinloggning till lärplattformen. Behöver du logga in i egenskap av vårdnadshavare använder du e-legitimation.