Sjukanmälan/frånvaro

Om eleven är sjuk eller inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare eller myndig elev anmäla frånvaro samma dag före skolan börjar. Om en pedagog eller administratör har hunnit registrera frånvaro så ska du ändå anmäla frånvaro. Men du måste kontakta skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.     

Luleå kommun har beslutat att vårdnadshavare i Grundskolan och Gymnasiet ska sjukanmäla/frånvaroanmäla eleven i edWise.

Fyll i dina kontaktuppgifter under Min profil (nedre vänstra hörnet) i edWise
Avisering om ogiltig frånvaro skickas ut via e-post till dig som har angett mejladress eller som sms till din mobil om du angett ditt mobilnummer under din profil i edWise.

Du anger ingen orsak till frånvaro
Man kan inte ange "sjuk" i samband med frånvaroregistrering. Det räknas det som en känslig uppgift. Skolan registrerar därför bara att eleven haft ogiltig eller giltig frånvaro.

Guide