Klagomål mot kommunal utbildning

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Gör så här:

1. Ta i första hand upp ditt klagomål med i personalen i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår så går du vidare.

2. I andra hand kontaktar du ansvarig rektor eller förskolechef.

3. Om du framfört klagomålet till personalen och/eller rektor/förskolechef och anser att problemet inte har åtgärdats eller att en konstruktiv dialog inte har upprättats; så kan du som skicka ett skriftligt klagomål via formuläret nedan till barn- och utbildningsnämnden. Observera:

  • Genom att skicka in skriftligt klagomål så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.
  • Din klagomålsanmälan blir en allmän handling (läs mer under formuläret)

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, (GDPR)
Återkom till mig efter handläggning (återkoppling) *

Kontaktuppgifter anges av dig som vill ha återkoppling:
User information
Vad händer efter du skickat in skriftligt klagomål?

4. Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. 

Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

5. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Återställ
Din skriftliga anmälan blir en allmän handling
Återställ
Har du frågor om klagomålshanteringen?
Återställ
Mer information