Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Här ansöker du om plats i Luleås kommunala förskolor och fritidshem.

Läs igenom reglerna när du ska ansöka om plats:
Taxa och regler, förskola/fritids (broschyr)öppnas i nytt fönster 
Fees and rules, Childcare (brochure)öppnas i nytt fönster 
Riktlinjer barnomsorg på obekväm arbetstid, tillägg till taxa och regleröppnas i nytt fönster

Ansök senast 30 september om ni önskar förskola från januari och februari.
Ansök senast 31 mars om ni önskar förskola från augusti och september.
Vi tar emot ansökningar löpande över året. Ditt barn garanteras plats inom tre månader från att ansökan kommit in. Detta gäller endast barn som inte har en plats.

Observera! Om du önskar plats i någon av våra förskolor med finsktalande personal så måste du aktivt välja den förskolan i din ansökan.

Du som ansöker om plats för första gången ansöker utan inloggning. Om du saknar svenskt personnummer, behöver blankett på engelska eller har skyddade personuppgifter - kontakta Kundtjänst Barnomsorg.

Du som redan har ett barn inskrivet i Luleå kommuns förskolor eller skolor ansöker om plats via lärplattformen edWise.

Ansök om plats via lärplattformen edWise
- med e-legitimation »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi rekommenderar Internet Explorer och Safari som webbläsare när du loggar in

Så här går det till efter att du ansökt om plats:

  1. När ansökan är behandlad får du sms och e-post om att det finns ett platserbjudande att svara på. (Gäller inte om du ansökt till fristående förskola eller fritidshem).
  2. För att svara på platserbjudandet, logga in med e-legitimation via lärplattformen edWiselänk till annan webbplats. Obs! Båda vårdnadshavarna ska godkänna platserbjudandet.
    (Det kan dröja upp till 24 timmar innan du ser platserbjudandet i edWise).
  3. Klicka på ditt barns namn, därefter Förskola/Fritidshem.
  4. Vårdnadshavaren som loggar in först ska nu svara på platserbjudandet; klicka på ”Svara på platserbjudande” och följ instruktionerna.
  5. Den andra vårdnadshavaren som loggar in ska nu bekräfta platserbjudandet; klicka på ”Bekräfta platserbjudande” och följ instruktionerna.
  6. När båda har svarat på platserbjudandet får ni båda en bekräftelse via e-post.
  7. Inkomst och schema måste registreras om ni tackar ja till platsen.

Problem när du loggar in med e-legitimation? Se felanmälan/problem vårdnadshavare edWise

Kontakt

Kundtjänst Barnomsorg
kundtjanst.barnomsorg@skol.lulea.se
0920-45 47 77 (telefontid kl 9-12)
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorgen
971 85 Luleå

Besöksadress: Repslagargatan 6, plan 6