Utbildning och förskola

Här hittar du alla e-tjänster som rör Utbildning och förskola. Du kan söka plats i förskola, följa ditt barns skolgång via vår lärplattform, ansöka om skolskjuts med mera. Se listan nedan för alla e-tjänster.

Teckenförklaring:

E-tjänst

Ladda ner blankett

Minimera
Tjänster under Utbildning & Förskola

Förskola och Fritidshem

Grundskola och grundsärskola

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjuts, busskort

Vuxenutbildning

Fristående verksamheter