Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad och bor i Luleå kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

Om du är allvarligt rörelsehindrad och har mycket svårt att gå kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda parkeringsplatser (se parkeringskarta nedan).


Ansökan

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid. Kom ihåg att vara ute i god tid inför sommaren om du ska förnya ditt parkeringstillstånd.

Normal handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är cirka sex veckor.

Återställ
Var gäller tillståndet?
Återställ
Var gäller inte tillståndet?
Återställ
Vad gäller?
Återställ
Vem beviljas parkeringstillstånd?
Återställ
När beviljas inte parkeringstillstånd?
Återställ
Bifall eller avslag?
Återställ
Hur ser du att det är tomtmark?
Återställ
Parkeringskarta
Återställ
Hantering av personuppgifter

 

Hämta eller beställ blanketterna

Du kan även hämta eller beställa blanketterna på: 0920-45 30 00.

Ansökan skickar du sedan till Stadsbyggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå.