Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad och bor i Luleå kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det här gäller

Om du är allvarligt rörelsehindrad och har mycket svårt att gå kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda parkeringsplatser. Du får också parkera där parkering är förbjuden. För det mesta behöver du inte heller betala för att parkera.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

  • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte får tillstånd.
  • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräckligt för tillstånd.
  • Mag- och tarmproblem anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd till exempel kan det vara tarminfektion eller inkontinens som medför akuta toalettbesök.
  • Enbart behov av att parkera på bred plats, till exempel på grund av svårigheter att kliva i och ut ur bilen berättigar inte till parkeringstillstånd.
  • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.
  • I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid bedömning av gångsträckan med bästa möjliga hjälpmedel inklusive vilopauser.

 

Karta

Här kan du ta del av en Parkeringskarta med parkeringsplatser för rörelsehindradeöppnas i nytt fönster som visar vilka p-platser som finns till för just dig. Den kan du skriva ut och ta med dig i bilen.

Ansök på blankett

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid. Kom ihåg att vara ute i god tid inför sommaren om du ska förnya ditt parkeringstillstånd. Normal handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är cirka två veckor upp till en månad.

Ansökningsblankettöppnas i nytt fönster


Bilaga till ansökningsblankettöppnas i nytt fönster


Läkarintygöppnas i nytt fönster


Villkoröppnas i nytt fönster


Hämta eller beställ blanketterna

Du kan även hämta eller beställa blanketterna på: 0920-45 30 00.

Ansökan skickar du sedan till Stadsbyggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå.