Ansökan om tillstånd för att ställa ut blomlådor

Varje år ställs drygt 200 blomlådor ut på Luleås gator. Meningen är att förarna ska uppmärksamma omgivningen och anpassa hastigheten. Låg hastighet är en viktig del i en trygg och säker trafikmiljö.

För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd från stadsbyggnadsförvaltningen. Detta gör du genom vår e-tjänst. E-tjänsten öppnas första veckan i april 2019 för ansökningar gällande sommaren 2019. Om du redan nu är intresserad av att ställa ut blomlådor under nästa sommar är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon för att anmäla ditt intresse. Själva anmälan görs dock via våra e-tjänster som öppnar första veckan i april varje år.

 

Observera att:

  • Tillståndet gäller för ett år i taget. Kom ihåg att förnya tillståndet inför varje sommar.
  • Tillstånd ges endast till bostadsgator där hastigheten är 50 km/tim eller lägre och gatan är kommunal.
  • Dina grannar ska vara positiva till att blomlådorna ställs ut.

 

Viktig information

För att blomlådorna inte ska utgöra en trafikfara eller försämra framkomligheten på gatan är det vi som avgör om gatan är lämplig för blomlådor och var de placeras.

Kommunen bekostar inte de blomlådor som ställs ut. Du får själv köpa dem eller så kan du bygga dem själv efter denna ritningöppnas i nytt fönster.

Stadsbyggnadsförvaltningen tar inget ansvar för eventuella skador till följd av blomlådor. Flytta aldrig själv på blomlådorna då det kan innebära en trafikfara.

  • Sista ansökningsdag för sommaren är 15 maj  
  • Blomlådorna får vara utställda mellan den 15 maj och den 15 september

Information om utplacering av blomlådor på Luleås gatoröppnas i nytt fönster.

Här kan ni se vilka datum för när markeringar görs i de olika bostadsområdenaöppnas i nytt fönster.


Återställ
Dina uppgifter som ansvarig för blomlådorna


E-tjänsten är stängd för i år


Kontakt vid frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter angående e-tjänsten eller ansökan, eller du är missnöjd med någon av blomlådornas placering är du välkommen att kontakta oss via vår kundtjänst

Kundcenter
0920-45 30 00
blomlador@lulea.se