Bidrag till offentliga julgranar 2017

Stadsbyggnadsnämnden beslutar årligen om att tilldela föreningar och organisationer bidrag för anordnande av offentliga julgranar på allmänna platser i byarna.

Endast offentliga julgranar i byar kan beviljas, då Stadsbyggnadsförvaltningen sätter upp offentliga julgranar i de olika stadsdelarna.

Kriterierna för att kunna få bidraget är att det söks av en registrerad förening och att granen placeras på en väl synlig offentlig plats i en by i Luleå kommun.

Fyll i det här formuläret för att söka bidraget

Ansökningstiden är nu över.

Ansökningstiden går ut den 20 december 2017.