Villkor för användning

Creative Commons licens

På vår webbplats publicerar vi dataset i form av .csv-filer under en Creative Commons licens. Creative Commons är ett system av licenser för att dela med sig av sina verk. Den licensmodell vi har valt betecknas CC0.

Det innebär att du får använda informationen från denna webbplats i andra sammanhang utan att ange Luleå kommun som källa. Det är dock lämpligt att ange Luleå kommun som källa. Luleå kommun garanterar inte att samtliga data är riktiga.

Creative Commons är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig (helt eller delvis) av sina verk.CC0
To the extent possible under law, Luleå kommun has waived all copyright and related or neighboring rights to Luleå kommuns öppna data. This work is published from: Sverige.