Luleå kommuns Öppna Data

Här nedan presenteras Luleå kommuns öppna data i format som bygger på öppna standarder (t.ex. xml eller csv-filer). Beskrivningen av metadata finns i kolumnen Metadata samt i finns i datafilen (om inte annat anges).

Koordinater i filerna är angivna enligt SWEREF 99 21 45 om inte annat anges.

Öppna data

Beskrivning

Format

Metadata

Befolkningsdata  
Befolkning efter ålder, kön och civilstånd.CSV 
Utländska medborgare, utrikes födda och födda i Sverige.CSV 
Befolkningsförändringar efter år, område och ålder.CSV 
Födelseöverskott efter år och område.CSV 
Fritidsverksamhet  
Gästhamnar i Luleå kommun.CSV.PDF
Kartdata  
P-platser för funktionshindrade.CSV.PDF
Parkeringsautomater.CSV.PDF
Hållplatser lokaltrafiken.CSV.PDF
Hållplatser Länstrafiken.CSV.PDF
Miljödata  
Luftkvalitet - senaste dygnet.xmllänk till annan webbplats.PDF
Luftkvalitet - All data.ziplänk till annan webbplats.PDF

Öppna data från SKLs Databas Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.