Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt.

Det personliga ombudet kan fungera som ett stöd i kontakten med vårdgivare, socialtjänst och olika myndigheter. Frågorna kan röra sådant som har att göra med din ekonomi, sysselsättning, bostad eller fritid

Ombudet kan informera dig om det stöd och hjälp som finns i samhället och jobbar för att få igenom dina önskemål och motivera dig att utveckla dina egna resurser.
Vid första träffen kartläggs dina önskemål och behov. Sedan bestäms eventuell fortsatt kontakt med ombudet.

Personligt ombud är helt fristående från alla berörda myndigheter. Du kan anmäla ditt intresse själv eller så kan någon i din närhet (t ex anhörig eller kompis) göra detta. Nedan finns en länk till en intresseanmälan men du kan också ringa eller skicka in anmälan via vanligt brev. Anmälan måste innehålla namn och telefonnummer.

Personligt ombud har tystnadsplikt och för inga journaler.
Vill du ha information om verksamheten är du självklart välkommen att ringa. Du kan vara anonym.

Stödet är kostnadsfritt.

Personligt ombud i Luleå är Magnus Backman (magnus.backman@soc.lulea.se)

Till e-tjänsten

Personligt ombud
Socialförvaltningen
Box 212
971 07 LULEÅ

Telefon: 0920-45 30 00