Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt.  

Det Personliga ombudet kan fungera som ett stöd i olika frågor och funderingar. Ombudet kan också motivera dig till att söka insatser. Det kan vara sådant som har att göra med din ekonomi, sysselsättning, bostad eller fritid. Ombudet kan även hjälpa dig att få kontakt med de rätta myndigheterna och personerna.

Stödet är kostnadsfritt. Personligt ombud är helt fristående från alla berörda myndigheter. Du ansöker själv eller så kan någon i din närhet (anhörig, granne etc) göra detta. Nedan finns en länk till en intresseanmälan men du kan också skicka in den via brev eller så kan du ringa. Ansökan måste innehålla namn, adress samt telefonnummer.

Personligt ombud i Luleå kommun är Ulf Malmström.

Till e-tjänsten

Personligt Ombud
Smedjegatan 14
972 33 Luleå

Telefon: 0920-45 45 45 (socialförvaltningens kundtjänst)