Ansöka om insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Målsättningen är att underlätta det dagliga livet för dig som har omfattande funktionsnedsättningar.

Vem har rätt till insatser?

Rätten till insatser enligt LSS har du som har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Ditt behov av stöd är utgångspunkten för bedömningen av vilka insatser du kan få.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 om du har frågor om insatser.

Till e-tjänsten, formuläröppnas i nytt fönster