Ansökan om serveringstillstånd

Om du tänker starta eller redan har en verksamhet där du vill servera alkohol krävs det att du gör en ansökan. Detta gäller från när komplett ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften har betalats in.

Priser 

Tabell 1.

Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen

Kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

7 678

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller slutna sällskap

7 678

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd

7 678

Utvidgade tillstånd (stadigvarande)

4 058

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 645

Utökade serveringstider

2 303

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta

2 194

Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras

2 194

Begäran om egen omprövning av beslut

2 194

Tillfälliga tillstånd till allmänheten en dag

5 484

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en dag tillkommer avgift per dag dock inte mer än 7 000 som maximal totalkostnad

548

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive tillsynsavgift)

987

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap vid två till fem tillfällen under ett kalenderår (inklusive tillsynsavgift)

1 645

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)

1 645

Provsmakningstillstånd vid tillverknings­ställe utan serveringstillstånd

7 678

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serveringstillstånd

3 839

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag

1 645

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag tillkommer avgift per dag
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd

548

 Anvisningar vid ansökan om serveringstillståndöppnas i nytt fönster

 

Handläggning

Ansökan ska inkomma i god tid eftersom handläggningstiden för tillfälliga och stadigvarande tillstånd till allmänheten är ungefär 4 – 6 veckor.

  1. Ansökan inkommer
  2. Skickas till remissinsatser
  3. Två veckors yttrandetid
  4. Ärendet behandlas av kommunen
  5. Beslutet meddelas

Då vi fått in din ansökan kommer vi att registrera den hos oss. Om ansökan är komplett kommer den att vidarebefordras till olika remissinstanser bl a till polismyndigheten i Luleå som i sin tur har två veckor på sig att yttra sig.

När samtliga yttranden kommit från de olika remissinstanserna kommer ärendet att behandlas av miljö- och byggnadsnämnden för beslut.