Ansökan om serveringstillstånd

Om du tänker starta eller redan har en verksamhet där du vill servera alkohol krävs det att du gör en ansökan. Detta gäller från när komplett ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften har betalats in.

Priser 

Tabell 1.

Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen

Kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

7 426

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller slutna sällskap

7 426

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd

7 426

Utvidgade tillstånd (stadigvarande)

3 925

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 591

Utökade serveringstider

2 228

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta

2 122

Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras

2 122

Begäran om egen omprövning av beslut

2 122

Tillfälliga tillstånd till allmänheten en dag

5 304

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en dag tillkommer avgift per dag dock inte mer än 7 000 som maximal totalkostnad

530

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive tillsynsavgift)

955

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap vid två till fem tillfällen under ett kalenderår (inklusive tillsynsavgift)

1 591

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)

1 591

Provsmakningstillstånd vid tillverknings­ställe utan serveringstillstånd

7 426

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serveringstillstånd

3 713

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag

1 591

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag tillkommer avgift per dag
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd

530

 Anvisningar vid ansökan om serveringstillståndöppnas i nytt fönster

 

Handläggning

Ansökan ska inkomma i god tid eftersom handläggningstiden för tillfälliga och stadigvarande tillstånd till allmänheten är ungefär 4 – 6 veckor.

  1. Ansökan inkommer
  2. Skickas till remissinsatser
  3. Två veckors yttrandetid
  4. Ärendet behandlas av kommunen
  5. Beslutet meddelas

Då vi fått in din ansökan kommer vi att registrera den hos oss. Om ansökan är komplett kommer den att vidarebefordras till olika remissinstanser bl a till polismyndigheten i Luleå som i sin tur har två veckor på sig att yttra sig.

När samtliga yttranden kommit från de olika remissinstanserna kommer ärendet att behandlas av miljö- och byggnadsnämnden för beslut.