Vigselceremonin

Foto: Luleå kommun

Foto: Luleå kommun

Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version, den långa versionen tar ca 2 minuter och den korta 1 minut.

Meddela alltid om någon av er inte förstår svenska. Det finns möjlighet att vid bokningen välja engelska som ceremonispråk.

Era två vittnen måste vara myndiga och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. Vittnen behöver inte föranmälas. Under kontorstid kan personal från kansliet ställa upp som vittnen.

Vigselformuläret

Vid borgerlig vigsel i Luleå stadshus används vanligtvis nedanstående text. Önskemål om kompletterande texter och/eller alternativt upplägg kan genomföras efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Lång version

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger

på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att

respektera och stötta varandra. Som makar är ni två

självständiga individer som kan hämta styrka ur er

gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå

äktenskap med varandra, frågar jag: Vill du N.N. ta

denna/denne N.N. till din hustru/man att älska

henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att

älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den

vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den

aktning för varandra som ni känt i denna stund och som

lett er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.) Låt

mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.


Kort version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.