Frågor och svar


Vad är hindersprövning?

Hindersprövning är ett intyg som visar att det inte finns något hinder för er att ingå äktenskap.

Var ansöker vi om hindersprövning?

Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket. Blanketten finns för utskrift på www.skatteverket.selänk till annan webbplats

Telefonnumret till Skatteverket är 0771 567 567, från utlandet ring +46-8-564 851 60.

Hur lång är giltighetstiden för hindersprövningen?

Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Vad är vigselintyg?

Vigselintyget får ni tillsammans med hindersprövningsintyget från Skatteverket. Båda dessa intyg tas med till vigseln.

Efter vigseln skickas vigselintyget, undertecknat av vigselförrättaren, från Stadshuset till Skatteverket, som registrerar er vigsel.

Vem kan svara på frågor om vilka papper som behövs för att söka hindersprövning?

För frågor om hindersprövning ska ni vända er till Skatteverketlänk till annan webbplats.

Vi har redan registrerat partnerskap men vill nu ingå äktenskap, hur ska vi göra?

Ni kan göra en anmälan hos Skatteverketlänk till annan webbplats om ni vill ändra ert registrerade partnerskap till äktenskap. Registrerade partners kan också välja en vigselceremoni. För vigsel i Stadshuset, registrera era personuppgifter och boka en tid.

Måste vi ansöka om hindersprövning när vi vill ändra vår partnerskapsregistrering till äktenskap?

Ni ska inte göra någon ny hindersprövning. Det räcker med att ta med era personbevis till Stadshuset.

Hur gör man namnändring?

Ni som gifter er ska, enligt namnlagen, senast anmälan vilket efternamn ni vill ha. Anmälan görs till Skatteverket eller till vigselförrättaren. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida. Har ni bytt namn före vigseln så att namnet på hindersprövningen inte är korrekt måste ni ta med er ett registerutdrag eller ett personbevis för vigsel från Skatteverket till stadshuset.

Vi vill hålla vår vigsel hemlig. Är det möjligt för utomstående att få uppgifter om vår vigsel?

De handlingar som kommit in till oss är allmänna handlingar. Det betyder att om vi får en förfrågan så är vi skyldiga att lämna ut handlingarna till påseende eller för kopiering.

Har någon av er skyddade personuppgifter lämnas handlingarna inte ut.

Hur registreras äktenskapet efter vigseln?

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget som sedan skickas till Skatteverket, där det registreras i folkbokföringen.

Om vigseln äger rum under helgdagar i Stadshuset skickas intygen till Skatteverket efterföljande vardag.

Kostnadsfri notis i NSD och Norrbottens Kuriren

Om brudparet så önskar sättet vi in en kostnadsfri annons i NSD och Norrbottens Kuriren.

Övrig information

Religiös vigsel kan göras i Svenska kyrkan eller i andra kyrkor och samfund. Omkring 40 trossamfund har numera vigselrätt.

För ytterligare information om vigselrätt inom andra trossamfund än Svenska kyrkan se Kammarkollegiets webbplatslänk till annan webbplats eller ring: 08-700 08 00.

Du som vill veta hur vigselceremonin går till i andra trossamfund, kontakta det trossamfund som du vill ska genomföra vigseln.

Relaterade länkar