Borgerlig vigsel kan väljas av alla. Vigseln förättas av särskilda borgerliga vigselförrättare.

Vigsel

Borgerlig vigsel i Luleå stadshus​

För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Luleå kommun. I Luleå stadshus utförs vigslar onsdag-fredag efter kl 14.00 och lördag-söndag enligt överenskommelse.

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Blanketten för ansökan heter Hindersprövning - Ansökan och försäkran och finns hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Ansökan om hindersprövning skickar ni in till Skatteverket och efter några veckor får ni Intyg hindersprövning och Intyg vigsel skickade till er folkbokföringsadress. Observera att hindersprövningen är giltig i fyra månader.

I samband med ansökan om hindersprövning ska ni göra en anmälan om efternamn även om du/ni vill behålla nuvarande efternamn. Blanketten heter Efternamn, byte - Ansökan och finns hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälan om efternamn skickar ni in till Skatteverket.

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler för ansökan om hindersprövning. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare

Luleå kommun har ett antal vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också skriva om ni har önskemål om vem som ska viga er.

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen. Det kan vara vänner eller släktingar. De måste ha fyllt 18 år och förstå ceremonin även om de inte kan svenska. Om vigseln genomförs i stadshuset kan personer som arbetar i stadshuset vara vittnen under kontorstid, onsdag – fredag mellan kl. 14.00 – 16.30

Observera att både brudpar och vittnen måste visa giltig legitimation vid vigselförrättningen.

Avgift

Vigseln är kostnadsfri om den genomförs i Luleå kommuns stadshus. Om ni väljer en annan plats än stadshuset så har vigselförrättaren rätt till reseersättning enligt gängse regler.

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat er vigsel via e-tjänsten kommer ni att få en avisering när handläggning av ärendet har påbörjats.

Observera att vigseldatum måste vara ett datum två veckor fram i tiden.

Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Vigsel på annan plats än i stadshuset

Vill ni vigas på annan plats än i stadshuset, en så kallad privat vigsel, måste ni ordna detta själva efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Till bokning av vigsel


Mer information

  • Under fliken Vigselceremonin kan ni läsa om hur vigseln går till.
  • Under fliken Frågor och Svar finns information om hindersprövning, vigselintyg och annat ni behöver.
  • Under fliken Vigselförrättare finns information om Luleå kommuns vigselförrättare.

Kontakt

Telefon: 0920-45 30 00